Numerek czy nazwisko?

Kwestia umieszczenia nazwiska lokatora przy domofonie wzbudza wiele emocji. Niektórzy wskazują, że jest to niezbędne i bardzo pomocne w przypadku na przykład konieczności wezwania karetki, inni są zdecydowanymi przeciwnikami takich praktyk, wolą, aby przy domofonie pozostał tylko numer lokalu. Na szczęście wystarczy trochę dobrej woli, aby pogodzenie tych dwóch stanowisk było możliwe.

Nazwiska lokatorów przy domofonie – przepisy

Nazwiska są danymi osobowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej. Mogą być umieszczone na domofonie tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli lokali. Zgoda ta może być w każdym momencie odwołana przez osobę zainteresowaną.

Jeśli lokator zdecyduje się odwołać swoją zgodę, Spółdzielnia jest zobowiązana nazwisko przy domofonie usunąć. Jeśli tego nie zrobi, lokator może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Za i przeciw

W Spółdzielniach Mieszkaniowych problemem jest zazwyczaj to, że część mieszkańców żąda umieszczenia nazwisk, część stanowczo się sprzeciwia. Rozwiązaniem może być wyznaczenie daty, do której można złożyć w Spółdzielni oświadczenie o zgodzie na umieszczenie nazwiska przy domofonie przed ich wymianą.

Drugim problemem jest to, że część domofonów cyfrowych w ogóle nie posiada takiej opcji lub wymiana nazwisk jest utrudniona. Ponieważ zgoda lokatora może być odwołana w każdej chwili, należy liczyć się z wymianą spisu lokatorów co jakiś czas. Warto więc przy wyborze kaset domofonowych zwrócić uwagę na możliwość wymiany spisu nazwisk lokatorów.

Bywa również tak, że spółdzielnie likwidują nazwiska lokatorów przy domofonie nie konsultując tego z mieszkańcami. Część osób zdecydowanie się temu sprzeciwia, argumentując, że nazwisko przy domofonie jest po prostu ułatwieniem dla odwiedzających.

Rozsądnym kompromisem wydaje się być poinformowanie lokatorów, że planowane są zmiany. Ci, którzy chcą aby ich nazwisko nadal widniało przy domofonie, składają stosowne oświadczenie.

W zależności od modelu, listę lokatorów można zmienić albo rozkręcając specjalne śruby imbusowe, albo roznitowując płytę czołową. Przy umiejętnym roznitowaniu płyta czołowa nie ulegnie uszkodzeniu.

W klatkach, gdzie jest do 10 lokatorów można zamontować kasetę domofonową z elektronicznym spisem nazwisk, domofon BRC. Na wyświetlaczu kasety przewijają się cyklicznie nazwiska, po dwa na ekran. Administrator systemu domofonowego może bez problemu je zmienić.

Domofon Radbit z wyświetlaczem LCD
Domofon Radbit z wyświetlaczem LCD

Dla kamienic i stylowych budynków możliwa jest też opcja kasety z wbudowaną listą lokatorów:

Domofon do kamienicy Radbit
Domofon do kamienicy z nazwiskami i czytnikiem Dallas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *